Ημερίδα με θέμα: "Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης " | Νέα

Press Releases

20.06.2017

Ημερίδα με θέμα: "Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης "

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ενημερωτική Ημερίδα με θέμα Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης που διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθηγ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο οποίος δήλωσε ότι το ΙΤΕ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση εργαλείων σύνδεσης της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία με αρωγό στην προσπάθεια αυτή την Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, στρατηγικές δράσεις τις όποιες αναλαμβάνει το ΙΤΕ για το επόμενο χρονικό διάστημα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία του πρώτου Κέντρου Εξατομικευμένης Ιατρικής της χώρας καθώς και εμβληματικές δραστηριότητες που αφορούν στον πολιτισμό και τον τομέα της αγροδιατροφής.

Την Ημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγ. Κώστας Φωτάκης, ο οποίος δήλωσε:

«Καθώς ο δρόμος της εξόδου από την κρίση γίνεται πλέον σαφής, αναδεικνύονται οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής βρίσκεται η διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης που θα αποτελέσει τη βάση για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα. Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αφού θα εστιάσει στην παρουσίαση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που για πρώτη φορά εισάγονται στη χώρα. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) για χρηματοδότηση νέων επιστημόνων και το σχέδιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και νέων επιχειρήσεων που βασίζονται στην αξιοποίηση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του νέου υπερταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών που δημιουργήθηκε με συνεργασία της Πολιτείας και του EIFτον περασμένο Δεκέμβρη. Αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του υπερταμείου αυτού προς το τέλος του καλοκαιριού και θα παρέχει κεφάλαια συμμετοχών για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στήριξη επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας αλλά και στο στάδιο της ωρίμανσής τους. Το όλο σχέδιο αποτελεί μία ολιστική και συγκροτημένη πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης ως πυλώνα ανάπτυξης»

Ο Δρ. Γιώργος Χουρδάκης, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Γραφείου του Αν. Υπουργού, παρουσίασε τις Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ εκ μέρους του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), οι κ.κ. José Romanoκαι Γιώργος Γιακουμάκης,παρουσίασαν το Νέο Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών EquiFund. Ο κ.Romanoτόνισε ότι «το υπερταμείο αποτελεί το μεγαλύτερο σε επίπεδο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σχεδιασμός του ξεκίνησε από την Κρήτη πριν από περίπου ένα χρόνο. Η διαδικασία για την υλοποίηση του ταμείου πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα 5 μόνο μηνών λόγω της εξαιρετικής συνεργασίας του EIFμε την ελληνική κυβέρνηση ενώ ο συνήθης χρόνος για τη δημιουργία τέτοιων ταμείων ξεπερνά το 1,5 έτος». Τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας παρουσίασε η κα Μαρία Κασσωτάκη, Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης.

Την εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκηςο οποίος στη δήλωσή του στο πλαίσιο της ημερίδας ανέφερε:

«Η Κρήτη πρωτοπορεί στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Υπάρχει άριστη συνεργασία, όλα αυτά τα χρόνια, της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά, επιστημονικά, εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα. Στόχος είναι η λειτουργία ενός ενιαίου φορέα για τη διεκδίκηση οικονομικών πόρων τόσο από το ΕΣΠΑ, από το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα, όσο και από τα τομεακά αλλά και από τα ανταγωνιστικά προγράμματα. Η συνεργασία μας είναι συνεχής και επιτυχημένη, από την περίοδο που ο κ. Φωτάκης ήταν πρόεδρος του ΙΤΕ, σήμερα Υπουργός,  συνεχίζεται και επί θητείας κ. Ταβερναράκη. Επιδιώκουμε από κοινού η επιστημονική-τεχνολογική δουλειά που παράγεται στα Ερευνητικά-Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία ενισχύοντας την ανάπτυξη, τον τουρισμό μας, τον πρωτογενή τομέα, το περιβάλλον, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η Περιφέρεια Κρήτης προς την κατεύθυνση αυτή έχει κάνει με τις υπηρεσίες της, τα στελέχη της,  μια πολύ θετική εργασία, εκατοντάδες άτομα, επιστήμονες, φορείς, συμμετείχαν στην πρόσφατη διαβούλευση, και τώρα το μεγάλο «στοίχημα» είναι να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η επιτυχής εφαρμογή. Η Περιφέρεια Κρήτης «ανοίγει το δρόμο» για συνεργασία των ερευνητικών-επιστημονικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματικότητα του νησιού και αυτό που ενδιαφέρει όλους μας είναι τα αποτελέσματα».