Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Διασταυρούμενα βλέμματα: πνευματικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την περίοδο του Μεσοπολέμου" | Νέα

Εκδηλώσεις

18.05.2009

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Διασταυρούμενα βλέμματα: πνευματικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την περίοδο του Μεσοπολέμου"

I N S T I T U T D' E T U D E S M E D I T E R R A N E E N N E S

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η
M U S E E B E N A K I

Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω Ν
E C O L E F R A N C A I S E D' A T H E N E S

Διασταυρούμενα βλέμματα: πνευματικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την περίοδο του Μεσοπολέμου

Regards croises sur la modernite : echanges intellectuels et artistiques entre la Grece et la France dans l'entre-deux-guerres


Επιστημονική Ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος

Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: το διπλό ταξίδι

Paris-Athenes 1919-1939 : le double voyage


Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EFA) οργανώνει την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Διασταυρούμενα βλέμματα: πνευματικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την περίοδο του Μεσοπολέμου / Regards croises sur la modernite : echanges intellectuels et artistiques entre la Grece et la France dans l'entre-deux-guerres, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενάκη [Κουμπάρη 1]. Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: Το διπλό ταξίδι / Paris-Athenes 1919-1939 : le double voyage, για το οποίο συνεργάζονται τα τρία ιδρύματα από τον Ιανουάριο του 2008 με σκοπό να μελετηθούν συστηματικά και σφαιρικά οι καλλιτεχνικές και ευρύτερα πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές Ελλάδας-Γαλλίας την περίοδο 1919-1939.

Η Ελλάδα και η Γαλλία έχοντας θεμελιώσει, ιδιαίτερα μέσα από την εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια πολιτική φιλίας και πολυεπίπεδης συνεργασίας, συνέχισαν σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τους πνευματικούς και πολιτιστικούς τους δεσμούς. Παράλληλα, τα χρόνια αυτά αναπτύχθηκε με εξαιρετικά γόνιμα αποτελέσματα η κινητικότητα καλλιτεχνών, λογοτεχνών και διανοουμένων από τη μία πρωτεύουσα προς την άλλη και κυρίως των Ελλήνων προς το Παρίσι, που είχε αναδειχθεί διεθνώς ως το ισχυρότερο πολιτιστικό κέντρο εκείνης της περιόδου.

Το πρόγραμμα διευθύνεται από μια Επιστημονική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι: Λουσίλ Αρνού-Φαρνού (Universite Francois-Rabelais Tours), Σοφί Μπας (Institut Universitaire de France, Universite de Poitiers), Πολύνα Κοσμαδάκη (Μουσείο Μπενάκη), Φρανσουά Λουαγιέ (C.N.R.S), Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΜΣ-ΙΤΕ), Πωλ-Λουί Ρινουί (Universite Paris 8), Παναγιώτης Τουρνικιώτης (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Μαρία Τσούτσουρα (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Κύριος άξονας της Ημερίδας είναι η διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τις ελληνο-γαλλικές ανταλλαγές και ιδεολογικές οσμώσεις στα πεδία των εικαστικών τεχνών και του λόγου περί τέχνης, και ως εκ τούτου επικεντρώνεται στο έργο των σημαντικών τεχνοκριτών και ιστορικών της τέχνης της μεσοπολεμικής περιόδου όπως ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Κριστιάν Ζερβός, ο Τεριάντ κ.ά., την παρουσία και δράση γάλλων διανοούμενων στην Ελλάδα, την υποδοχή νεωτερικών τάσεων από περιοδικά και καλλιτέχνες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, καθώς και στον ρόλο που έπαιξαν εκδόσεις όπως το περιοδικό L'hellenisme contemporain που εκδιδόταν στην Αθήνα και το Le journal des Hellenes, που εκδιδόταν στο Παρίσι.

Την επιμέλεια της Ημερίδας έχει ο αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος.

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας