Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Θερινό Σχολείο Διαχείρισης Επιστημονικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUDAT στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Ολοκληρώθηκε_με_Επιτυχία_το_Θερινό_Σχολείο_Διαχείρ
13.07.2017

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Θερινό Σχολείο Διαχείρισης Επιστημονικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUDAT στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ

Η διαχείριση ερευνητικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική αφού μπορεί να βοηθήσει την επαλήθευση, την επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Η διαχείριση ερευνητικών δεδομένων είναι σημαντική όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τον πολίτη, αφού όσο καλύτερα αυτή γίνεται τόσο περισσότερα οφέλη επιστρέφουν στην κοινωνία και στον πολίτη.  Στο πλαίσιο αυτής της γενικής κατεύθυνσης, την οποία ενισχύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, φιλοξένησε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο Διαχείρισης Επιστημονικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUDAT.  Το πρόγραμμα EUDATχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το όραμά του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους ερευνητές και επαγγελματίες από οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή να αποκτήσουν πρόσβαση, να επεξεργαστούν και να διατηρήσουν δεδομένα σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον στο πλαίσιο μιας Συλλογικής Υποδομής Δεδομένων σχεδιασμένης ως δίκτυο συνεργαζόμενων κέντρων δεδομένων.

Το θερινό σχολείο παρακολούθησαν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές και νέοι επιστήμονες οι οποίοι επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από όλη την Ευρώπη (5 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το  ΙΤΕ). Τις εργασίες του σχολείου που είχαν πενθήμερη διάρκεια άνοιξε  ο Γιάννης Τζίτζικας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Το πρόγραμμα του σχολείου εκτός από διαλέξεις από επιστήμονες, ερευνητές και μηχανικούς από όλη την Ευρώπη, περιλάμβανε και πρακτικές ασκήσεις και συμπληρώθηκε από ξενάγηση των συμμετεχόντων στη πόλη του Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο:
https://www.eudat.eu/eudat-summer-school