Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου των ΠΕΚ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός 58.00 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.07.2017 - 07.08.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου των ΠΕΚ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός 58.00