Συνέδριο "Open Science FAIR", Αθήνα στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2017. | Νέα

General Announcements

31.07.2017

Συνέδριο "Open Science FAIR", Αθήνα στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2017.

Το συνέδριο "OpenScienceFAIR" (OSFair2017 - www.opensciencefair.eu) γίνεται στην Αθήνα στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2017. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που εστιάζει στην Ανοιχτή Επιστήμη και τις αρχές FAIR γύρω από  τη χρήση των ερευνητικών δεδομένων (findable, accessible, interoperable, reusable). Στοχεύει σε μια ευρεία συμμετοχή από όλες τις σχετικές  κοινότητες και στη διερεύνηση του πώς η Ανοιχτή Πρόσβαση και η Ανοιχτή Επιστήμη επηρεάζουν την ερευνητική κοινότητα και ολόκληρη κοινωνία και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι τεχνολογικές, πολιτικές, νομικές, και κοινωνικές προκλήσεις τους.

Το συνέδριο είναι επιχορηγούμενο εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώνεται κατά κύριο λόγο από την υποδομή OpenAIRE (www.openaire.eu ), που συντονίζεται από την Ελλάδα (Ε.Κ. "Αθηνά" και ΕΚΠΑ)