ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΗΝ 82Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Νέα

Press Releases

07.09.2017

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΗΝ 82Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τη συμμετοχή πέντε Ερευνητικών Ινστιτούτων του δηλώνει «παρών» το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) θα παρουσιάσει το αναλυτικό φορητό φασματόμετρο LMNT-II το οποίoσυμπεριλαμβάνεται στα συστήματα που θα ενταχθούν στο κοινό ερευνητικό εργαστήριο Ελλάδας-Κίνας με την επωνυμία «NIKΗ» στο Μουσείο του Ανακτόρου στο Πεκίνο, με στόχο τη μελέτη και ανάδειξη των εκθεμάτων του. Το LMNT-II βασίζεται σε καινοτόμο τεχνολογία λέιζερ και έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει σχεδόν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα και δύναται να χρησιμοποιείται και σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) θα μας ταξιδέψει στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας με μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους χρήστες, μέσω φυσικού τρόπου αλληλεπίδρασης (χρησιμοποιώντας τα χέρια τους, το κεφάλι τους και τη θέση τους στο χώρο), να αντλήσουν πληροφορίες και να περιεργαστούν ψηφιοποιημένα τρισδιάστατα αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος υψηλής ανάλυσης. Η τεχνολογία αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η ψυχαγωγία, η διαφήμιση, κλπ.

Η ovidVR ΑΕ, εταιρεία spinoff (τεχνοβλαστός) του Ινστιτούτου Πληροφορικής, θα παρουσιάσει μια πλήρως προσαρμόσιμη, διαδραστική, πρακτική λύση ιατρικού εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται πλήρης χειρουργική επέμβαση σε ένα εικονικό περιβάλλον με τα χέρια, πραγματοποιώντας το πλήρες σύνολο χειρουργικών κινήσεων και με χρήση προσομοιωμένων εργαλείων. Τα συστήματα της ovidVR ενδυναμώνουν και εκπαιδεύουν τους χειρουργούς και τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα έτσι ώστε να κατακτήσουν την τελειότητα των σύνθετων κλινικών διαδικασιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ευέλικτα και ελαφριά κλωστοϋφαντουργικά πάνελ και ενδύματα που συνδυάζουν αντιβαλλιστική προστασία αλλά και προστασία από αιχμηρά αντικείμενα. Οι υπό ανάπτυξη ειδικές στολές θα διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα προειδοποίησης για τον κίνδυνο ύπαρξης τοξικών αερίων και GPS για τη δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα χρήσιμα πχ σε σώματα Ασφαλείας. Τα καινοτόμα αυτά υλικά είναι αποτέλεσμα έρευνας που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ-ΙΤΕ) σε συνεργασία με άλλους εταίρους από την Ελλάδα (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, Κ. Σιαμίδης ΑΕ) και το εξωτερικό.

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των κουνουπιών-φορέων ασθενειών και των εχθρών των καλλιεργειών όπως του δάκου της ελιάς θα επιδείξει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ). Το κοινό θα ενημερωθεί για βελτιωμένα προγράμματα καταπολέμησης των εντόμων, αλλά και τρέχοντα σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα και τη Δημόσια υγεία, καθώς και για την Ελληνική Βάση Δεδομένων «Γάλανθος» που ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για  την ανθεκτικότητα των κύριων εχθρών της Ελληνικής Γεωργίας στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

ΟΜΙΛΙΑ

Το Σάββατο 9/9 στο πλαίσιο της παρουσίασης της ΓΓΕΤ στη ΔΕΘ με τίτλο «Η Έρευνα και Καινοτομία για την Κοινωνία», το Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ-ΙΤΕ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα παρουσιάσουν, στο πλαίσιο της ερευνητικής τους συνεργασίας, τις δραστηριότητές τους που στοχεύουν στην ενοποιημένη προσέγγιση σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη θάλασσα και στην παράκτια ζώνη, και αφορούν στην ανίχνευση, τη προστασία και τη διατήρηση της υποθαλάσσιας και παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Μεταβλητότητας και Αλλαγής.