1η Επίσκεψη Στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, Του Προέδρου Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθ. Jean-Pierre Bourguignon | Νέα

Press Releases

25.09.2017

1η Επίσκεψη Στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, Του Προέδρου Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθ. Jean-Pierre Bourguignon

Τριήμερη επίσκεψη στο ΙΤΕ πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) καθηγητής Jean-PierreBourguignon, στο πλαίσιο συναντήσεων με Ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καθηγητή Bourguignon ως Προέδρου του ERC στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηράκλειο, ο καθηγητής Bourguignon συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα. Είχε δε την ευκαιρία να επισκεφθεί ερευνητικά εργαστήρια και των δυο Ιδρυμάτων.

Ο Πρόεδρος του ERC ενθουσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και την έρευνα που διεξάγεται στο ΙΤΕ και σημείωσε ότι η Κρήτη διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της συνύπαρξης κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στο νησί. Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ τόνισε ότι πάνω από 28,5 εκ. € έχουν εισρεύσει στο Ίδρυμα από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και συναφή έργα. Επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση της έρευνας και η επένδυση στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει σημαντικές θετικές συνέπειες που αφορούν άμεσα την ουσιαστική ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Ανέφερε επίσης ότι εκτός από τη διεξαγωγή Έρευνας, το ΙΤΕ εστιάζει και στην κοινωνική της διάσταση, μέσω πρωτοβουλιών, όπως της δημιουργίας Κέντρου Γονιδιωματικής Ανάλυσης με εφαρμογές στην Εξατομικευμένη Ιατρική, την Αγροδιατροφή και τον Πολιτισμό καθώς και τη δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Βιοϊατρικής Απεικόνισης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η οποία περιλαμβάνει, για πρώτη φορά στην Κρήτη, και εξοπλισμό PET/CT.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ΙΤΕ, ο Πρόεδρος του ERC συναντήθηκε επίσης με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Κώστα Φωτάκη και τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κα Ματρώνα Κυπριανίδου, στο πλαίσιο της δικής τους επίσκεψης στο Ίδρυμα . Δόθηκε έτσι η δυνατότητα να συνομιλήσουν σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και για κοινές δράσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των Ελλήνων Ερευνητών.

Το ΕRC, με προϋπολογισμό πάνω από 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020, υποστηρίζει την έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ενθαρρύνει δε τη διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτεί την έρευνα στην πρώτη γραμμή παραγωγής γνώσης που είναι απαραίτητη για εφαρμογές του μέλλοντος που αφορούν κοινωνικές προκλήσεις και την ποιότητα ζωής. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, το ERC έχει χρηματοδοτήσει 46 ερευνητικά έργα στην Ελλάδα, από τα οποία 24 υλοποιούνται στο ΙΤΕ (πάνω από 28,5 εκατομμύρια Ευρώ συνολική χρηματοδότηση).

Δείτε φωτογραφικό υλικό απο την επίσκεψη εδώ