ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | Νέα

Press Releases

06.11.2017

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Σε ένα ακόμα βήμα προς όφελος της Ερευνητικής Κοινότητας του ΙΤΕ, προχώρησε η Διοίκηση του Ιδρύματος, εγκαινιάζοντας από 1η Νοεμβρίου Γραφείο Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες,με στόχο την ενημέρωση των μελών του για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του.

Το Γραφείο θα έχει επαφή με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, με Εθνικούς Εκπροσώπους των Προγραμμάτων Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, με σκοπό το συντονισμό παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της Ελλάδας και του Ιδρύματος.

Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του γραφείου της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  (Rond-Point Schuman14, 1040 Brussels). Υπεύθυνη Επικοινωνίας είναι η κα Μαρία Τσιβερτάρα η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του γνωστού Προγράμματος χρηματοδότησης Νέων Ερευνητών Marie Skłodowska Curie.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Τηλ. 2810 391540                                                           

pr@admin.forth.gr