Ενημερωτική Εκδήλωση: Πρόγραμμα ΙΑΡΡ 2009: Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος "ΑΝΘΡΩΠΟΙ", Παρασκευή 10 Ιουλίου, 19.00 μμ, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου | Νέα

Εκδηλώσεις

Ενημερωτική_Εκδήλωση:_Πρόγ
06.07.2009

Ενημερωτική Εκδήλωση: Πρόγραμμα ΙΑΡΡ 2009: Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος "ΑΝΘΡΩΠΟΙ", Παρασκευή 10 Ιουλίου, 19.00 μμ, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" στη N. Ελλάδα και ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) / Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜΜΕ στο 7 Π.Π. της Ε.Ε. σε συνεργασία με το Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σας προσκαλούν σε εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης Marie Curie στo πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του Ειδικού Προγράμματος "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ:

Πρόγραμμα ΙΑΡΡ 2009 : Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των ΜΜΕ στα πλαίσια του Προγράμματος "ΑΝΘΡΩΠΟΙ"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009 στις 19.00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Aίθουσα Καρούζου

Πρόσκληση της εκδήλωσης

Πρόγραμμα της εκδήλωσης