ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

23.11.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”. Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας:
Έδρα: 1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_A 1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_B
 
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”. Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας:
Έδρα: 1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_A 1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_B
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”. Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας:
 
Έδρα:
1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_A
1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_B