Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.12.2017 - 18.12.2017

Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης