Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας τηλεδιάσκεψης με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.01.2018 - 22.01.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας τηλεδιάσκεψης με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.