2ο Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS'09) που διοργανώνεται από τον ENISA και το ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

2ο_Θερινό_Σχολείο_για_την_Ασ
21.07.2009

2ο Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS'09) που διοργανώνεται από τον ENISA και το ΙΤΕ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA - European Network and Information Security Agency) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συνδιοργανώνουν το 2o Θερινό Σχολείο για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (Network Information Security - NIS'09), 14-19 Σεπτεμβρίου 2009, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η φετινή θεματική περιοχή του NIS'09 έχει τίτλο "Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη σε ένα δικτυωμένο κόσμο".

Η διαρκώς αυξανόμενη εξάπλωση και χρήση των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών και των οργανισμών έχει καταστήσει την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών ένα θεμελιώδη τομέα μεταξύ των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής. Η ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθοδολογιών ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι κρίσιμες παράμετροι για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας και γενικότερα της ανάπτυξης μιας κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης για όλους τους πολίτες. Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφορικής δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι ευκαιρίες οδηγούν σε νέες τεχνολογικές προκλήσεις για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, καθώς απαιτούν υψηλού βαθμού ετοιμότητα, κατανόηση σε βάθος των νέων τεχνολογιών, και συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή στις νέες στρατηγικές επιλογές. Η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη είναι πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των δικτύων επικοινωνιών, ενώ στο διαδίκτυο του μέλλοντος η σημασία τους αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Το NIS'09 θα καλύψει την πολυεπίπεδη θεματολογία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας με διαλέξεις σε τεχνικά, πολιτικά, και νομικά θέματα καθώς και τις προεκτάσεις τους. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ο Δρ. Γεώργιος Χατζημαρκάκης (ευρωβουλευτής της Γερμανίας), ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς (ευρωβουλευτής της Ελλάδας) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κ. Peter Hustinx. Συμμετέχοντες στο NIS'09 αναμένεται να είναι αξιωματούχοι και στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών και εθνικών αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιριών υψηλής τεχνολογίας, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διαδικτυακός τόπος του θερινού σχολείου: http://www.nis-summer-school.eu