Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών για τη διασύνδεση των κεντρικών εγκαταστάσεων ΙΤΕ με το α’ κτήριο ανατολικού συγκροτήματος | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.02.2018 - 20.02.2018

Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών για τη διασύνδεση των κεντρικών εγκαταστάσεων ΙΤΕ με το α’ κτήριο ανατολικού συγκροτήματος