Καινοτόμοι Βιο-διαλυτοί αισθητήρες Οπτικών Ινών | Νέα

Press Releases

20.02.2018

Καινοτόμοι Βιο-διαλυτοί αισθητήρες Οπτικών Ινών

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Πολυτεχνείου του Τορίνο παρουσίασαν για πρώτη φορά αισθητήρες θερμοκρασίας οπτικών ινών, οι οποίοι θα μπορούν να «διαλύονται» σταδιακά και εξ ολοκλήρου σε βιολογικά υγρά ή νερό. Αυτού του είδους οι «βιο-διαλυτοί» αισθητήρες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χαμηλής τοξικότητας και εύκολης διαλυτότητας, τα οποία τους καθιστούν ελκυστικούς για πλήθος βιοϊατρικών εφαρμογών, όπως στην πιθανή παρακολούθηση της πώρωσης καταγμάτων οστών ή στην ασφαλέστερη εξερεύνηση των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου ή άλλων εσωτερικών οργάνων. Η ανάπτυξη και η σχετική λειτουργία των εν λόγω αισθητήρων παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε εργασία η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Optics Letters, ενώ προβλήθηκε σαν ρηξικέλευθη τεχνολογία από την Optical Society of America.  

Οι καινοτόμοι αυτοί φωτονικοί αισθητήρες, με διάμετρο διπλάσια από αυτή μίας ανθρώπινης τρίχας, διαλύονται σταδιακά σε διαλύματα βιοσυμβατών υγρών με ίδιο pH και θερμοκρασία με αυτό του ανθρώπινου σώματος, σε τυπικούς χρόνους από μερικές ώρες έως λίγες ημέρες, ενώ, μέχρι τα τελικά στάδια της διάλυσης τους, συνεχίζουν να παρέχουν μετρήσεις θερμοκρασίας σχετικές με το περιβάλλον τους και είναι ασφαλείς για το ανθρώπινο σώμα. Επί πλέον, η τοπική διάλυση και αποδόμησή τους καθορίζεται ελεγχόμενα από τις συνθήκες επεξεργασίας με την χρήση ακτινοβολίας λέιζερ ανοίγοντας νέους δρόμους στην ανάπτυξη εμφυτεύσιμων αισθητήρων και διατάξεων.

Η ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, η οποία απαρτίζεται από την Ειδική Λειτουργική Επιστήμονα Μαρία Κωνσταντάκη, τον μεταδιδακτορικό επιστήμονα Ιωάννη Κονιδάκη και τον Διευθυντή Ερευνών Σταύρο Πισσαδάκη, επιστημονικό υπεύθυνο της εν λόγω έρευνας και επί κεφαλής του Εργαστηρίου των Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων, χρησιμοποίησε εξελιγμένες τεχνικές φωτοευαισθησίας ακτινοβολίας υπεριώδους λέιζερ για την κατεργασία αυτών των οπτικών ινών  και μελέτησε τις λειτουργίες ανίχνευσης τους. Οι συγκεκριμένες οπτικές ίνες με σύσταση φωσφορικού υάλου, κατασκευάστηκαν στο Πολυτεχνείο του Τορίνο, από τον μεταδιδακτορικό επιστήμονα Diego Pugliese υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή Daniel Milanese.

 Η ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, σε συνεργασία με αυτήν του Πολυτεχνείου του Τορίνο, συνεχίζουν τις εργασίες τους στον συγκεκριμένο τύπο αισθητήρων με απώτερο σκοπό την περαιτέρω φωτονική και βιοχημική εξέλιξή τους, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων λειτουργίας τους και τη βελτιστοποίηση της βιο-διαλυτότητάς τους.

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ Σταύρος Πισσαδάκης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ http://www.iesl.forth.gr/users/pmdl/

Email: pissas@iesl.forth.gr

Σχετικός σύνδεσμος δημοσίευσης: https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-43-4-671