Με τη συμβολή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ διεξάγεται το Συνέδριο για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας «Health IT Conference 2018» | Νέα

Press Releases

22.02.2018

Με τη συμβολή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ διεξάγεται το Συνέδριο για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας «Health IT Conference 2018»

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ συμμετέχει στο διήμερο συνέδριο Health IT Conference 2018, με τίτλο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας», στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ το οποίο θα εκπροσωπήσουν ο κύριος Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και συντονιστής της θεματικής ενότητας για τη Διαλειτουργικότητα, τη διασύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων και η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής.

Τις δύο αυτές μέρες αναμένεται να συζητηθούν τα πιο φλέγοντα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και να παρουσιαστούν σημαντικές δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας. Ακόμη θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης των πολιτών με το ΕΣΥ, τις Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας, τα εμπόδια και τις προκλήσεις αναφορικά με τη διείσδυση καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και το υπό ανάπτυξη Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Υγεία.

Το συνέδριο απευθύνεται τόσο σε στελέχη των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και των μονάδων υγείας της χώρας (δημόσιων και ιδιωτικών), όσο και σε εκπροσώπους του ιδιωτικού φορέα, των εποπτευόμενων φορέων και εκπροσώπους ασθενών ή επαγγελματιών στο χώρο της υγείας.

Πληροφορίες συνεδρίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

26-27 Φεβρουαρίου 2018

Χώρος: 

Αμφιθέατρο, Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Είσοδος από Πεντέλης 11)

Περισσότερες πληροφορίες για το Health IT Conference 2018 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επικοινωνία

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης

Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Τηλ.: 2810-391589

Email: katehaki@ics.forth.gr