ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται στο campus του ΙΤΕ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.02.2018 - 06.03.2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται στο campus του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται στο campus του ΙΤΕ, διάρκειας έξι καλλιεργητικών περιόδων με ελάχιστο ποσό πλειοδοσίας 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κείμενο Διαγωνισμού