Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_μια_θέση_στε
13.03.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης