Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_μια_θέση_στε
13.03.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης