2ο Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών από τον ENISA και το ΙΤΕ (NIS'09) 14-18 Σεπτεμβρίου 2009, Κρήτη Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη σε ένα δικτυωμένο κόσμο | Νέα

Ανακοινώσεις

2ο_Θερινό_Σχολείο_στην_Ασφάλεια_Δικτύων_και_Πληροφ
17.09.2009

2ο Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών από τον ENISA και το ΙΤΕ (NIS'09) 14-18 Σεπτεμβρίου 2009, Κρήτη Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη σε ένα δικτυωμένο κόσμο

Η διαρκώς αυξανόμενη εξάπλωση και χρήση των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών και των οργανισμών έχει καταστήσει την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών σε ένα θεμελιώδη τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής. Η ευρεία εξάπλωση και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθοδολογιών ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών είναι κρίσιμες παράμετροι για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας, της εκπαίδευσης (για όλες τις ηλικίες) και της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των πολιτών. Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφορικής δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι ευκαιρίες οδηγούν σε νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, καθώς απαιτούν υψηλού βαθμού ετοιμότητα, κατανόηση σε βάθος των νέων τεχνολογιών και συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή στις νέες στρατηγικές επιλογές. Η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη είναι πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά όλων των υπηρεσιών και εφαρμογών, που προσφέρονται μέσω των δικτύων επικοινωνιών, ενώ στο Internet του μέλλοντος η σημασία τους αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Το NIS'09 καλύπτει την πολυεπίπεδη θεματολογία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας με διαλέξεις σε τεχνικά, πολιτικά, και νομικά θέματα, καθώς και τις προεκτάσεις τους. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ο Δρ. Γεώργιος Χατζημαρκάκης (ευρωβουλευτής της Γερμανίας), η κ. Silvia-Andriana Ticau (ευρωβουλευτής της Ρουμανίας), ο ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κ. Peter Hustinx, ο Δρ. Joao Da Silva (Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και ο Πρύτανης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Georgia των ΗΠΑ Καθηγητής Peter Freeman. Συμμετέχοντες του NIS'09 είναι διοικητικά στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών και εθνικών αρχών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Europol κ.α.), εταιριών υψηλής τεχνολογίας(Intel, Nokia, Alcatel-Lucent, Research-in-Motion, Telecom Italia, Intracom Defense κ.α.), καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Δικτυακός χώρος του θερινού σχολείου: http://www.nis-summer-school.eu

Eπικοινωνία: Γιάννης Ασκοξυλάκης, ΙΤΕ-ΙΠ, asko@ics.forth.gr
Τηλ. 6972238306