Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου Workshop on strongly interacting, open many-body systems with the emphasis on the Rydberg atoms physics 2018» με κριτή | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.05.2018 - 16.05.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου Workshop on strongly interacting, open many-body systems with the emphasis on the Rydberg atoms physics 2018» με κριτή