ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του «Θερινού σχολείου FOMO 2018» & του «Επιστημονικού Συνεδρίου FOMO 2018» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του «Θερινού σχολείου FOMO 2018» & του «Επιστημονικού Συνεδρίου FOMO 2018» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.05.2018 - 16.05.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του «Θερινού σχολείου FOMO 2018» & του «Επιστημονικού Συνεδρίου FOMO 2018» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφ