Ημερίδα «Τεχνολογία και εξοικονόμηση νερού» Αμφιθέατρο ΙΤΕ, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 9:00 | Νέα

Ανακοινώσεις

Ημερίδα_«Τεχνολογία_και_εξοικονόμηση_νερού»_Αμφιθέ
18.06.2018

Ημερίδα «Τεχνολογία και εξοικονόμηση νερού» Αμφιθέατρο ΙΤΕ, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 9:00

Ημερίδα με θέμα «Τεχνολογία και εξοικονόμηση νερού» διοργανώνεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και ΔΕΥΑ Χερσονήσουστα πλαίσια των έργων ΕΠΙΡΡΟΗ και SMARTWATER 2020 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ. Tα δύο έργα έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων για την παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και τον εντοπισμό και τη αποκατάσταση των διαρροών στο δίκτυο.

Η λειψυδρία των τελευταίων ετών αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που πιθανόν να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Κρήτης. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας οι ομιλητές θα εστιαστούν σε θέματα που εξετάζουν την προσφορά και ζήτηση νερού σήμερα καθώς και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί στο μέλλον με την ανομβρία και ξηρασία λόγω της κλιματικής αλλαγής, τη θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης νερού, τη χρήση νερού από μη συμβατικούς υδάτινους πόρους και τη μείωση των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας οι ομιλητές θα εστιαστούν στις καινοτόμες τεχνολογίες ευφυών δικτύων νερού και πληροφοριακών συστημάτων που θα αναπτυχθούν από τα δύο προγράμματα και που θα μπορούν να βοηθήσουν τις ΔΕΥΑ στην καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου τους, στη μείωση απωλειών νερού και στην πλέον ορθολογική χρήση του νερού. Στα δύο έργα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μαλεβιζίου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Χερσονήσου.

Διοργανωτές: ΙΤΕ, ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Κατεβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης