COMnPLAY SCIENCE: Όταν η Επιστήμη γίνεται διασκέδαση! | Νέα

Ανακοινώσεις

COMnPLAY_SCIENCE:_Όταν_η_Επιστήμη_γίνεται_διασκέδα
27.06.2018

COMnPLAY SCIENCE: Όταν η Επιστήμη γίνεται διασκέδαση!

Σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, υιοθετείται με ραγδαίους ρυθμούς η διδασκαλία του προγραμματισμού υπολογιστών, με στόχο να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τεχνολογική ευχέρεια και να κατανοήσουν βαθύτερα τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία μεγαλώνουν και θα είναι κυρίαρχη στα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, το τοπίο της καινοτόμου εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης υποστηρίζεται δυναμικά από ένα κίνημα γνωστό ως «Makers Movement» που συγκροτείται από άτομα που κατασκευάζουν μόνα τους, προϊόντα τεχνολογίας. Οι νέες αυτές τάσεις προσφέρουν μια πρωτόγνωρη ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς ώστε να υιοθετήσουν προοδευτικές μεθόδους μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, με κυρίαρχα στοιχεία τη δημιουργική μάθηση, τη διασκέδαση και την παιγνιώδη διάθεση, την αίσθηση της χαράς, τη φαντασία και τη φυσική περιέργεια των παιδιών, προκειμένου να επιτύχουν υψηλά επίπεδα συμμετοχής.

Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο COMnPLAY SCIENCEπου στόχο έχει να μελετήσει και να εισαγάγει νέους τρόπους άτυπης διδασκαλίας της επιστήμης μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων προγραμματισμού, δημιουργίας και παιχνιδιού, με τις οποίες ασχολούνται σήμερα ολοένα και περισσότεροι έφηβοι, νέοι και παιδιά εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, πέρα από τα τυπικά όρια της επιστημονικής εκπαίδευσης.

Το COMnPLAY SCIENCE αναμένεται να συντελέσει ουσιαστικά στη διδασκαλία των επιστημών, καθώς ως αποτέλεσμα του έργου αυτού, θα δημιουργηθούν:

 • Μια πανευρωπαϊκή κοινότητα εκπαιδευτικών, μαθητών και φορέων υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση, που θα συνεισφέρει ενεργά στην εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου.
 • Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος προς το ευρύ κοινό.
 • Ένα διαδικτυακό παιχνίδι που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στη σχετική έρευνα.
 • Μια «Εργαλειοθήκη Γνώσεων», που θα αποσκοπεί στην πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων του έργου.
 • Ένας «Οδικός Χάρτης για την Ευρώπη» σχετικά με τα οφέλη της άτυπης επιστημονικής μάθησης μέσα από τον προγραμματισμό, τη δημιουργία και το παιχνίδι.

Επίσης, πρόκειται να λάβουν χώρα πολλές δημόσιες εκδηλώσεις όπως διαδραστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, διαγωνισμοί και εκθέσεις, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως χειμερινά και θερινά σχολεία, που θα δώσουν την ευκαιρία στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό, να γνωρίσουν τις καινοτόμες αυτές πρακτικές που προσφέρουν πρωτόγνωρες εμπειρίες μάθησης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2018 στο Gløshaugen Campus του Norwegian University of Scienceand Technology στο Trondheim, Νορβηγία.

Το έργο COMnPLAY SCIENCE έχει διάρκεια 3 ετών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,στο πλαίσιο του Horizon2020 (θέμα: Science education outside the classroom) με 3.1 εκ.€, στο οποίο συμμετέχουν 11 εταίροι από δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου COMnPLAY SCIENCE είναι:

 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway (συντονιστής έργου)
 • University of Oulu, Finland
 • Foundation for Research and Technology – Hellas, Greece
 • Eindhoven University of Technology, Netherlands
 • Uppsala University, Sweden
 • Technical University of Munich, Germany
 • University of Malta, Malta
 • Design for Change initiative, Spain
 • ovos media GmbH, Austria
 • King’s College London, UK
 • Science Museum Group, UK

Παγκόσμιος Ιστός & Κοινωνικά Δίκτυα

WebSite: http://comnplayscience.eu

Facebook: https://fb.me/ComNPlayScience

Twitter: @comnplayscience