Έρευνα για τη θερμική συμπεριφορά του κέντρου του Ηρακλείου διεξάγεται από το ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Έρευνα_για_τη_θερμική_συμπεριφορά_του_κέντρου_του_
26.07.2018

Έρευνα για τη θερμική συμπεριφορά του κέντρου του Ηρακλείου διεξάγεται από το ΙΤΕ

Έρευνα της θερμικής συμπεριφοράς του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου διεξάγεται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον - http://rslab.gr), σε συνεργασία με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (NMBU) και το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA. Με την χρήση μη-επανδρωμένης εναέριας πλατφόρμας, δορυφορικών εικόνων και αναλυτικών επίγειων καταγραφών, θα μελετηθούν οι θερμικές ιδιότητες των κτιρίων και των δομημένων επιφανειών στο κέντρο της πόλης. Κατ’ επέκταση, θα εκτιμηθούν οι επιδράσεις των υλικών και της αστικής μορφολογίας στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και στην θερμική άνεση των πολιτών. Από την μελέτη αυτή αναμένεται να χαρτογραφηθούν περιοχές του κέντρου με σημαντική θερμική επιβάρυνση, δηλαδή περιοχές στις οποίες τα δομικά υλικά και η πυκνότητα δόμησης προκαλούν αυξημένη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και επανεκπομπή θερμότητας. H διαδικασία αυτή προκαλεί το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας το οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, οξύνοντας την θερμική επιβάρυνση σε περιόδους καυσώνων.

Για το λόγο αυτό, έχουν προγραμματιστεί σειρά πτήσεων της μη-επανδρωμένης εναέριας πλατφόρμας στο κέντρο της πόλης, την Πέμπτη 26/7 και Παρασκευή 27/7. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί, από κοινού με το JPL, θερμικές καταγραφές της περιοχής μελέτης, μέσω δορυφορικού συστήματος, το οποίο πραγματοποιεί επιλεκτικές παρατηρήσεις συγκεκριμένων περιοχών, έπειτα από προγραμματισμό. Οι εναέριες και οι δορυφορικές θερμικές καταγραφές θα υποστηριχθούν από επιτόπιες μετρήσεις εκπεμπόμενης θερμότητας από μικρομετεωρολογικό πύργο που το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης έχει εγκαταστήσει στο κέντρο του Ηρακλείου. Σε πρώτη φάση, τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού θα συζητηθούν σε Συμπόσιο που η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα που ασχολείται με το Αστικό Κλίμα διοργανώνει κάθε τρία χρόνια και φέτος θα λάβει χώρα στην Νέα Υόρκη, στις αρχές Αυγούστου (ICUC10).

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών

σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον

http://rslab.gr