Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας | Νέα

Press Releases

25.07.2018

Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Στο ΙΤΕ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23-7-2018 η Σύνοδος Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, υπό την Προεδρία του καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του Ιδρύματος, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Συντονιστή της Συνόδου για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κλειστή συνεδρίαση μεταξύ των Προέδρων όπου συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα Ερευνητικά Κέντρα, όπως για παράδειγμα η ενίσχυσή τους με νέες θέσεις Ερευνητών καθώς και Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού, η υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων.

Στην ανοιχτή συνεδρίαση της Συνόδου παρευρέθηκε  ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Κώστας Φωτάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνεται στην Οικονομία της Γνώσης που προκύπτει από την Έρευνα, στον υπερδιπλασιασμό των πόρων για την έρευνα, στην ανάγκη σύναψης και χρηματοδότησης συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών – Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση εμβληματικών πρωτοβουλιών σε ακόρεστους ερευνητικά τομείς όπως το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας με επίκεντρο την Ογκολογία που θα απαρτίζεται από 4 Μονάδες εκ των οποίων η μία, με έδρα την Κρήτη, θα συντονίζεται από το ΙΤΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη το ίδιο πρωί μεταξύ ΙΤΕ και ΤΕΙ Κρήτης στους τομείς της αγροδιατροφής αλλά της οργάνωσης από κοινού, διδακτορικών σπουδών.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης επεσήμανε ότι η επένδυση στην έρευνα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τη χώρα και εφαλτήριο για οικονομική ανάκαμψη. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει σαφής ένδειξη της αναστροφής του braindrainσε braingainκαθώς τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα από την Πολιτεία στον συγκεκριμένο τομέα. Αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός ελκυστικού περιβάλλοντος ώστε οι Έλληνες ερευνητές να μπορούν να διεξάγουν έρευνα με αξιώσεις στην χώρα τους και όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό να θελήσουν να επιστρέψουν για τον ίδιο λόγο.

Στη συζήτηση που ακολούθησε στη Σύνοδο Προέδρων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο μέσω, για παράδειγμα, της διδασκαλίας Πανεπιστημιακών μαθημάτων από Ερευνητές. Ο κ. Ταβερναράκης τόνισε ότι σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχει ήδη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων. Σημαντικό στοιχείο επίσης ήταν η αναφορά στην προκήρυξη 150 θέσεων για την ενίσχυση των Ερευνητικών Κέντρων σε ανθρώπινο δυναμικό.