Σημαντική επιτυχία για το ΙΤΕ: το ερευνητικό έργο ADAPTIVES εγκρίθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Σημαντική_επιτυχία_για_το_ΙΤΕ:_το_ερευνητικό_έργο_
18.11.2009

Σημαντική επιτυχία για το ΙΤΕ: το ερευνητικό έργο ADAPTIVES εγκρίθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποτελεί η πρόσφατη χρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης της Δρ. Χρυσούλας Τσόγκα με τίτλο: « ADAPTIVES / Algorithmic Development and Analysis of Pioneer Techniques for Imaging with waVES» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).

Το ερευνητικό έργο ADAPTIVES αφορά στην ανάπτυξη και μελέτη αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος της απεικόνισης μέσω διάδοσης κυμάτων και συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους &euro 690000 για χρονικό διάστημα 5 ετών. Η Δρ. Τσόγκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, μας εξηγεί: «Τα κύματα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και απεικόνιση αντικειμένων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε το ραντάρ, το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, το σόναρ που βασίζεται σε ακουστικά κύματα, και τους υπερήχους στην ιατρική όπου, συνήθως, συνυπάρχουν ακουστικά και ελαστικά κύματα. Aλλες εφαρμογές λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό αφορούν στη σεισμική απεικόνιση, δηλαδή την απεικόνιση γεωλογικών σχηματισμών του υπεδάφους, και τον μη καταστροφικό έλεγχο υλικών με τη χρήση υπερήχων. Στις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές τα υλικά που συναντώνται στην πράξη είναι πολύπλοκα και συχνά οι ιδιότητές τους δεν είναι γνωστές - και δεν μπορούν να εκτιμηθούν - με κάθε λεπτομέρεια».

Συνεχίζοντας, η Δρ. Τσόγκα προσθέτει: «Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το μέσο διάδοσης των κυμάτων αποτελείται από ένα «τυχαίο» υλικό του οποίου γνωρίζουμε κάποιες στατιστικές ιδιότητες, όπως, για παράδειγμα, τη μέση τιμή της ταχύτητας διάδοσης και το μέγεθος των ανομοιογενειών. Στόχος μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα της απεικόνισης σε τέτοια «τυχαία» μέσα διάδοσης, όπου τα κύματα, για να πάνε από ένα σημείο σε ένα άλλο, μπορούν να ακολουθήσουν πολλαπλά μονοπάτια και όχι μόνο ένα. Αυτό καθιστά το πρόβλημα της απεικόνισης ιδιαίτερα δύσκολο, και για την επίλυσή του απαιτούνται μέθοδοι πολύ διαφορετικές από αυτές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σε ομογενή ή άλλα γνωστά μέσα. Η πρόκληση είναι να παραχθούν αξιόπιστα, δηλαδή στατιστικά ευσταθή, αποτελέσματα και ειδικά στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε το ακριβές μέσο διάδοσης».

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία μεθοδολογία συνεπούς απεικόνισης που παράγει ευσταθή αποτελέσματα σε περιβάλλον υψηλού θορύβου. Στο έργο ADAPTIVES προτείνεται η μαθηματική και αριθμητική επέκταση της μεθοδολογίας συνεπούς απεικόνισης σε νέους τύπους εφαρμογών (όπως υποθάλασσια ακουστική και σεισμική απεικόνιση) καθώς και η εκτίμιση της έκτασης και των ορίων εφαρμοσιμότητάς της. Όπως μας λέει η Δρ. Τσόγκα: «Σε κάθε περίπτωση, θα μελετήσουμε την ακρίβεια και την ευστάθεια των αποτελεσμάτων τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά».

Για αυτή τη μεγάλη της επιτυχία η Δρ. Τσόγκα αισθάνεται-όπως η ίδια δηλώνει-πολύ τυχερή και ικανοποιημένη, εφόσον με τη χρηματοδότηση αυτή της παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσει μία ερευνητική ομάδα τόσο διδακτορικών όσο και μεταδιδακτορικών φοιτητών.

Τέλος, σύμφωνα με τα λόγια της, η επιλογή της πρότασής της για χρηματοδότηση συνεπάγεται πολύ δουλειά και αποτελεί εγγύηση ότι θα συνεχίσει την καλή έρευνα με μεράκι, κέφι και ενθουσιασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:
κα. Χρυσούλα Τσόγκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης & Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 393730, Fax: 2810 393701
e-mail: tsogka@tem.uc.gr
http://www.tem.uoc.gr/~tsogka/index.html