ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κα ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας αμφιθεάτρου και τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίου» με κριτήριο ανάθεση | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κα ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας αμφιθεάτρου και τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίου» με κριτήριο ανάθεση | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.09.2018 - 31.10.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κα ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας αμφιθεάτρου και τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίου» με κριτήριο ανάθεση