Σημαντική Διάκριση για τον καθ. Σπύρο Αναστασιάδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Σημαντική_Διάκριση_για_τον_
19.09.2018

Σημαντική Διάκριση για τον καθ. Σπύρο Αναστασιάδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ

Ο κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής Mary Shepard B. Upson της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κορνέλ (Cornell) των ΗΠΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης από το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και επικυρώθηκε από τη θερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος (Board of Trustees) του Πανεπιστημίου.
Οι θέσεις Επισκέπτη Καθηγητή Mary Shepard B. Upson ιδρύθηκαν το 1966 με τη δημιουργία καταπιστεύματος μέσω χορηγίας της χήρας του Maxwell M. Upson, ο οποίος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 1899 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος (Board of Trustees) επί τριανταπέντε έτη. Όταν ιδρύθηκε η θέση Επισκέπτη Καθηγητή Upson, ο James A. Perkins, τότε Πρόεδρος του Πανεπιστημίου, είχε δηλώσει πως το καταπίστευμα θα συνέβαλε στη διασφάλιση της «ηγετικής θέσης του Κορνέλ στην εκπαίδευση μηχανικών, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταπτυχιακής διδασκαλίας και της έρευνας».Στη θέση αυτή έχουν εκλεγεί στο παρελθόν ιδιαίτερα σημαντικοί επιστήμονες, όπως ο Sir Richard Friend από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Cambridge, ο Feliciano Giustino από το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Oxford, ο Anthony J. Ryan από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Sheffield, η Amy Herr από το Τμήμα Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, κ.ά.
Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ιδρύθηκε το 1865 και αποτελεί ένα από τα Πανεπιστήμια Ivy League με περίπου 15.000 προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, ευρισκόμενο στην 19η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστήμιων του κόσμου (και 14η εντός των ΗΠΑ) στην κατάταξη Times Higher Education. Στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανικών, καταλαμβάνει την 9η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ στην κατάταξη της US News and World Report. Σαράντα Νομπελίστες συνδέονται με το Κορνέλ είτε ως Καθηγητές/Ερευνητές είτε ως απόφοιτοι.
Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ, μέλος επίσης της Ivy League. Του έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ) από το 2012 και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer Federation, EPF) για την περίοδο 2018-2019. Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), Μέλος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η εκλογή του Καθ. κ. Αναστασιάδη στην θέση Επισκέπτη Καθηγητή Mary Shepard B. Upson του Πανεπιστημίου Κορνέλ αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της απήχησης της έρευνας που γίνεται στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης των άξιων Ελλήνων Ερευνητών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιες διακρίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μία περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία που συμβαδίζουν με την αριστεία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. Ο κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής Mary Shepard B. Upson της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κορνέλ (Cornell) των ΗΠΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης από το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και επικυρώθηκε από τη θερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος (Board of Trustees) του Πανεπιστημίου.
Οι θέσεις Επισκέπτη Καθηγητή Mary Shepard B. Upson ιδρύθηκαν το 1966 με τη δημιουργία καταπιστεύματος μέσω χορηγίας της χήρας του Maxwell M. Upson, ο οποίος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 1899 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος (Board of Trustees) επί τριανταπέντε έτη. Όταν ιδρύθηκε η θέση Επισκέπτη Καθηγητή Upson, ο James A. Perkins, τότε Πρόεδρος του Πανεπιστημίου, είχε δηλώσει πως το καταπίστευμα θα συνέβαλε στη διασφάλιση της «ηγετικής θέσης του Κορνέλ στην εκπαίδευση μηχανικών, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταπτυχιακής διδασκαλίας και της έρευνας».Στη θέση αυτή έχουν εκλεγεί στο παρελθόν ιδιαίτερα σημαντικοί επιστήμονες, όπως ο Sir Richard Friend από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Cambridge, ο Feliciano Giustino από το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Oxford, ο Anthony J. Ryan από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Sheffield, η Amy Herr από το Τμήμα Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, κ.ά.
Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ιδρύθηκε το 1865 και αποτελεί ένα από τα Πανεπιστήμια Ivy League με περίπου 15.000 προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, ευρισκόμενο στην 19η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστήμιων του κόσμου (και 14η εντός των ΗΠΑ) στην κατάταξη Times Higher Education. Στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανικών, καταλαμβάνει την 9η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ στην κατάταξη της US News and World Report. Σαράντα Νομπελίστες συνδέονται με το Κορνέλ είτε ως Καθηγητές/Ερευνητές είτε ως απόφοιτοι.
Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ, μέλος επίσης της Ivy League. Του έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ) από το 2012 και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer Federation, EPF) για την περίοδο 2018-2019. Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), Μέλος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η εκλογή του Καθ. κ. Αναστασιάδη στην θέση Επισκέπτη Καθηγητή Mary Shepard B. Upson του Πανεπιστημίου Κορνέλ αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της απήχησης της έρευνας που γίνεται στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης των άξιων Ελλήνων Ερευνητών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιες διακρίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μία περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία που συμβαδίζουν με την αριστεία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.