Ο ερευνητής του ΙΤΕ καθ. Γιώργος Γαρίνης συντονιστής διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων για τη γήρανση και την επιδιόρθωση γενετικών βλαβών | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ο_ερευνητής_του_ΙΤΕ_καθ._Γιώ
21.09.2018

Ο ερευνητής του ΙΤΕ καθ. Γιώργος Γαρίνης συντονιστής διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων για τη γήρανση και την επιδιόρθωση γενετικών βλαβών

Ο Καθηγητής Γενετικής του τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Γιώργος Γαρίνης θα συντονίσει δύο μεγάλα πανευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη γήρανση και την επιδιόρθωση των γενετικών βλαβών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ). Τα δύο προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2023 εκ των οποίων περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ αφορούν στις εργασίες που θα λάβουν χώρα στο ΙΜΒΒ.

Το πρώτο πρόγραμμα “H2020 HealthAge” θα επικεντρωθεί στη διαλεύκανση των μηχανισμών που οδηγούν σε ασθένειες που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, όπως διάφορες παθήσεις του μεταβολισμού, ενδοκρινικές και ανοσολογικές διαταραχές και ο καρκίνος. Εξαιρετικοί επιστήμονες διεθνούς κύρους που προέρχονται από τη Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ελβετία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιταλία θα συνεργαστούν στην υλοποίηση του έργου αυτού.

Το δεύτερο πρόγραμμα “H2020 aDDRess” αφορά στη μελέτη των μηχανισμών που επιδιορθώνουν τις γενετικές βλάβες, οι οποίες συσσωρεύονται στον οργανισμό κατά την διαδικασία της γήρανσης. Ως εκ τούτου ο ερευνητικός του στόχος έχει άμεση συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος “HealthAge”. Ο κοινός συντονισμός των έργων αυτών από το ΙΜΒΒ αναμένεται να οδηγήσει σε εκτενείς συνέργειες (π.χ. οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, ανταλλαγή φοιτητών) και ερευνητικές συνεργασίες ανάμεσα στα μέλη των δύο προγραμμάτων. Στο ερευνητικό πρόγραμμα “aDDRess” θα συμμετέχουν επίσης εξαιρετικής φήμης ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες από την Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία, Δανία, Νορβηγία και Φιλανδία.
«Πέραν της σημαντικής χρηματοδότησης, τα δύο ερευνητικά προγράμματα θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω αναγνώριση του ΙΜΒΒ ως χώρου αριστείας στην έρευνα αλλά και στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων τόσο εδώ στη Κρήτη μας όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, θα προωθήσουν ακόμη περισσότερο τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των ερευνητικών ομάδων του ΙΜΒΒ ενώ θα συνεισφέρουν στη δημιουργία νέας γνώσης που αφορά σε μηχανισμούς που διέπουν ένα ευρύ φάσμα ασθενειών” εξήγησε ο Γιώργος Γαρίνης.
Από το ΙΜΒΒ, πέραν του εργαστηρίου του Καθηγητή Γιώργου Γαρίνη, θα συμμετέχει η ερευνητική ομάδα της Εντεταλμένης Ερευνήτριας κ. Βασιλικής Νικολετοπούλου, του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Σπηλιανάκη και του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Γιώργο Γαρίνη
(τηλ.: 2810391246, email: garinis@imbb.forth.gr).