Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια (Α) επωαστικού κλίβανου κυττάρων και (Β) μονάδας μελέτης κυτταρικής μετακίνησης/εισβολής» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 19.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.10.2018 - 16.10.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια (Α) επωαστικού κλίβανου κυττάρων και (Β) μονάδας μελέτης κυτταρικής μετακίνησης/εισβολής» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 19.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ