Στο ΙΤΕ η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας | Νέα

Στο_ΙΤΕ_η_Συνεδρίαση_του_Επιστημονικού_Συμβουλίου_
11.10.2018

Στο ΙΤΕ η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Η 67η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (διευθυντικού οργάνου) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), η δεύτερη που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 2018. Ο Πρόεδρος του ERC, καθηγητής Jean-Pierre Bourguignon, είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ τον Σεπτέμβριο του 2017, στο πλαίσιο συναντήσεων με Ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC.

Το ΕRC ιδρύθηκε από την Ε.Ε. το 2007 με έδρα στις Βρυξέλλες, με στόχο τη χρηματοδότηση εξαίρετων επιστημόνων και την υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών τους. Με προϋπολογισμό πάνω από 13 δις ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020, το ERC υποστηρίζει την έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και τηςτεχνολογίας. Επισημαίνεται ότι από το 2007 μέχρι σήμερα, το ERC έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 8.500 ερευνητικά έργα, εκ των οποίων 49 στην Ελλάδα, από τα οποία 16 υλοποιούνται στο ΙΤΕ (με περίπου 27 εκ.€ συνολική χρηματοδότηση). Το ERC αποτελεί σήμερα βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΤΕ και μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος το 1ο Διεθνές Συνέδριο των Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση από το ERC (ERC Grantees). Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους ERC Grantees του ΙΤΕ Δρ. Παναγιώτα Ποϊράζη, Δρ. Πέτρο Ρακιτζή και Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη. Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό στην επιστημονική κοινότητα. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ERC καθ. Jean-Pierre Bourguignon, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Κώστας Φωτάκης και ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC και από τριάντα έξι προσκεκλημένους Έλληνες Ερευνητές ERC Grantees οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους που χρηματοδοτήθηκαν από το ERC, και την πορεία του ερευνητικού τους έργου μέχρι σήμερα. Έχουν επίσης προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC με στόχο την αλληλεπίδραση με τους ERC Grantees.