Συνέδριο CoreGrid "Integrated Research in Grid Computing" 2-4 Απριλίου 2008 | Νέα

Ανακοινώσεις

Συνέδριο_CoreGrid_"Integrated_Research_in_Grid_Com
07.02.2008

Συνέδριο CoreGrid "Integrated Research in Grid Computing" 2-4 Απριλίου 2008

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει το συνέδριο του Δικτύου Αριστείας CoreGrid "Integrated Research in Grid Computing", που αποτελεί την κυριότερη ετήσια εκδήλωση του Δικτύου. Στόχος του συνεδρείου είναι να φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ερευνητική κοινότητα στην περιοχή των τεχνολογιών Grid, ώστε να αποτελέσει φορέα για την ανταλλαγή ιδεών, που σχετίζονται με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή αυτή.

Το CoreGRID είναι ένα "Δίκτυο Αριστείας" (NoE) που χρηματοδοτείται από το 6ο Πλαίσιο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει και να προάγει την επιστημονική και τεχνική αριστεία στις περιοχές των τεχνολογιών Grid και Ομότιμων Συστημάτων (Peer-to-Peer), φέρνοντας κοντά μια κρίσιμη μάζα ειδικών από τους 43 συνεργαζόμενους φορείς. Οι ενέργειες διάχυσης του CoreGrid περιλαμβάνουν την οργάνωση εκδηλώσεων, όπως το παρόν συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί 2-4 Απριλίου 2008, στη Χερσόνησο της Κρήτης

Προσκεκλημένοι ομιλητές στο Workshop είναι:
Bernd Kosch, Siemens, Γερμανία
Klaus Pohl, (S-Cube coordinator), Γερμανία
Γιάννης Ιωαννίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ewa Deelman, University of Southern California, ΗΠΑ

Σχετικές ιστοσελίδες:
CoreGrid Δίκυο Αριστείας
CoreGrid Workshop 2008

CoreGrid Workshop 2007:

  1. Ελληνική Ιστοσελίδα στο ΙΤΕ
  2. Ιστοσελίδα στο CoreGrid