ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικών τεχνικών/επιστημονικών εμπειρογνωμόνων (External Expertise and Services (Technical or | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικών τεχνικών/επιστημονικών εμπειρογνωμόνων (External Expertise and Services (Technical or | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.11.2018 - 31.12.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικών τεχνικών/επιστημονικών εμπειρογνωμόνων (External Expertise and Services (Technical or