Νικήτρια η ομάδα του ΙΤΕ στον διεθνή διαγωνισμό εκπαιδευτικού λογισμικού SLIDEWIKI | Νέα

Νικήτρια_η_ομάδα_του_ΙΤΕ_στ
13.12.2018

Νικήτρια η ομάδα του ΙΤΕ στον διεθνή διαγωνισμό εκπαιδευτικού λογισμικού SLIDEWIKI

Η ομάδα του ΙΤΕ κέρδισε στοΔιεθνή διαγωνισμό SlideWiki για τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού μαθήματος με τίτλο «Διαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική Υγεία». Το βραβείο έλαβαν τα μέλη της ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη και Ιωάννης Καρατζάνης.

Το διαδικτυακό μάθημα δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού SlideWiki και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://slidewiki.org/deck/123176/interoperability-in-ehealth

Τα μέλη της ομάδας έδωσαν συνέντευξη στο SlideWiki (https://slidewiki.eu/) η οποία είναι διαθέσιμη (στα αγγλικά) στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://slidewiki.eu/2018/12/12/read-the-interview-of-dimitrios-g-katehakis-angelina-kouroubali-and-ioannis-karatzanis-winners-of-slidewikis-open-courseware-competition/

Το μάθημα απευθύνεται στο κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις βασικές αρχές διαλειτουργικότητας και τη σημασία της. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στον Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στην Υγεία. Αναλύονται βασικά πρότυπα και προφίλ ολοκλήρωσης, καθώς και μέθοδοι για την αξιολόγηση της ωριμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με την διαλειτουργικότητα. Oι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σύνδεση της διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία με την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (Digital Single Market) καθώς και τη δυνατότητα προώθησης των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες. Το μάθημα είναι συμβατό με τη μεθοδολογία «Easy-To-Read» για την υποστήριξη χρηστών με αναπηρίες.

Το SlideWiki είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής προβολής διαφανειών που προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία σχεδιασμού, δημιουργίας και παρουσίασης μαθημάτων με ελεύθερη πρόσβαση προς όλους. Διευκολύνει τις κοινότητες εκπαιδευτών να δημιουργούν, να μοιράζονται, να επαναχρησιμοποιούν και να εξελίσσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο με έναν πραγματικά συνεργατικό τρόπο. Οι υπάρχουσες παρουσιάσεις μπορούν να εισαχθούν και να μετατραπούν σε διαδραστικά μαθήματα χρησιμοποιώντας HTML. Οι διαφάνειες μπορούν να συμπληρώνονται με σχόλια, συνδέσμους με πηγές και υλικό, καθώς και ερωτήσεις που βοηθούν τους μαθητές.

Το ΙΤΕ είναι κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει σημαντικά τη θέση του στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της υπολογιστικής βιοιατρικής με την ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης, προγνωστικής και προληπτικής ιατρικής. Το ΙΤΕ-ΙΠ διακρίνεται για την εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν λειτουργούν σήμερα σε μεγάλο αριθμό μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, στην πλειονότητά τους ως τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, πλήρως διασυνδεδεμένων με εθνικές υποδομές αλλά και εφαρμογές τρίτων παρόχων.

Επικοινωνία:

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-ΙΠ, Τηλ. +30 2810391589, E-mail: katehaki@ics.forth.gr