Παρουσίαση βιβλίων σε βραδιά μνήμης για την Στέλλα Παπαδάκη-Oekland | Νέα

Εκδηλώσεις

Παρουσίαση_βιβλίων_σε_βραδιά_μνήμης_για_την_Στέλλα
09.12.2009

Παρουσίαση βιβλίων σε βραδιά μνήμης για την Στέλλα Παπαδάκη-Oekland

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και
οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

σας προσκαλούν σε μια βραδιά μνήμης της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland,
στις 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7.30 μμ, στο Αμφιθέατρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
(Σοφοκλή Βενιζέλου 27 & Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, Ηράκλειο, τηλ.: 2810 283219, 288708).

Θα παρουσιαστούν τα βιβλία:

Stella Papadaki-Oekland
Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book of Job
A Preliminary Study of the Miniature Illustrations, its Origin and Development

Brepols, Αθήνα, 2009

&

Ψηφίδες
Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη- Oekland

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Ηράκλειο, 2009

Θα μιλήσουν οι:

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Μιχάλης Ανδριανάκης
Προϊστάμενος της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Χρήστος Λούκος
Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων Πανεπιστημίου Κρήτης

Όλγα Γκράτζιου
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση της εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810-391083, Φαξ: 2810-391085