Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας_μεταξύ_του_ΙΤΕ_και_
28.12.2018

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Παρασκευή 28/12/2018, μεταξύ του Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) κ. Μανώλη Αλιφιεράκη, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Κώστα Φωτάκη και της κας Ευχαριστίας (Έφης) Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Καινοτομίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του χώρου ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας του Hub to Business Hub (H2B HUB) του ΕΒΕΗ, το οποίο δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων ερευνητών και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με όραμα την αλλαγή κουλτούρας συνεργασίας σύμφωνα με το σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον.

Στόχος του μνημονίου είναι η σύσφιγξη των σχέσεων των δύο φορέων και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής καθοδήγησης προς την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Προβλέπονται επίσης δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εισαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας στην εκπαίδευση καθώς και η διεξαγωγή διαγωνισμών και βραβεύσεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία και οι δομές του ΙΤΕ που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, όπως το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), σε συνεργασία με το H2B HUB, με στόχο την παροχή ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, με σαφή στόχο τη διασύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη νέων, δυναμικών, καινοτόμων επιχειρήσεων αλλά και την υποστήριξη των υφιστάμενων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Κρήτης. Σκοπός είναι η μόχλευση του διαθέσιμου κεφαλαίου και των καινοτομικών δυνατοτήτων υποστήριξης νέας επιχειρηματικότητας που θα αναζητά, θα υποστηρίζει και θα καθοδηγεί νέες, υποσχόμενες ιδέες, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική προοπτική για καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Η συνεργασία αυτή πρόκειται να ενισχύσει τους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού και του ερευνητικού κόσμου του νησιού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ιδιωτικός τομέας να χρηματοδοτεί έρευνα, ειδικά στη φάση της διαβλεπόμενης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο η Ελλάδα υστερεί δραματικά σε σχέση με άλλες χώρες, καθώς ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος δυστυχώς διαχρονικά δεν επενδύει στη στήριξη και την αξιοποίηση της εγχώριας έρευνας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθηγ. Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης δήλωσε επίσης: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στο χώρο των επιχειρήσεων. Το H2Β ΗUB, ο φυσικός αυτός χώρος στο κέντρο της πόλης, προάγει τη συμβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη και την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό γίνεται σήμερα με την παρουσία του κ. Ταβερναράκη, ενός εξαίρετου επιστήμονα και προέδρου του ΙΤΕ, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού φορέα της πόλης μας.»

«Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί αρωγό στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τους φορείς του νησιού μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που θα βασίζεται στην αξιοποίηση της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που ένας αμιγώς επιχειρηματικός φορέας μέσω της δομής του H2BHUB, συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το μεγαλύτερο Ερευνητικό Ίδρυμα της χώρας», ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κα Έφη Κουτεντάκη.