Μια καινοτόμος πλατφόρμα τεχνολογίας νέφους για την υποστήριξη των κλινικών αποφάσεων και διαχείριση ασθενών με στεφανιαία νόσο | Νέα

Press Releases

24.01.2019

Μια καινοτόμος πλατφόρμα τεχνολογίας νέφους για την υποστήριξη των κλινικών αποφάσεων και διαχείριση ασθενών με στεφανιαία νόσο

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει στο έργο SMARTool διάρκειας 42 μηνών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 με περίπου 5 εκατ. €. Στο έργο συμμετέχουν 11 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες με αξιόλογη και πολύπλευρη τεχνολογική και κλινική εμπειρία.

Η αθηροσκλήρωση είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, λόγω των σοβαρών αθηροθρομβωτικών επεισοδίων που οδηγούν κάθε χρόνο σε περίπου 2 εκατομμύρια θανάτους με κόστος περίπου 196 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ.

Τα υψηλά αυτά ποσοστά καταδεικύουν την σοβαρότητα της νόσου, η οποία επηρεάζεται από τοπικούς παράγοντες (αθηρωματικές πλάκες υψηλού κινδύνου) όσο και από μεμονωμένους συστηματικούς παράγοντες/ φαινοτυπικό (ανώμαλα φλεγμονώδη/ θρομβογόνα/ λιπιδαιμικά μονοπάτια) ή γενετικό προφίλ.

Το έργο SMARTool έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και δημιουργία μιας πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους για την διαχείριση και παρακολούθηση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί απεικονιστικά δεδομένα (υπολογιστική τομογραφία) καθώς και άλλα δεδομένα ασθενών όπως ιστορικό, τρόπο ζωής, γονότυπο, κυτταρικούς/ μοριακούς δείκτες τα οποία επεξεργάζονται από υπολογιστικά μοντέλα πολλαπλής κλίμακας με στόχο την: (α) Εξατομικευμενη εκτίμηση ρίσκου Στεφανιάιας νόσου με χρήση τεχνιτής νουμοσυνης, (β) Εξατομικευμένη διάγνωση Στεφανιαίας νόσου με χρήση εργαλείου τρισδιάστατης ανακατασκευής αρτηριών και μη επεμβατικής μέτρησης FFR, (γ) Πρόγνωση Στεφανιαίας νόσου με χρήση υπολογιστικών μοντέλων για τον εντοπισμό περιοχών ευάλωτων στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας, (δ) Καινοτόμο σύστημα στήριξης θεραπείας βασισμένο σε μοντέλα εικονικής αγγειοπλαστικής και (ε) Point-of-care μέτρηση βιοδεικτών. Επίσης, στα πλαίσια του έργου έχει ήδη δημιουργηθεί μια καινοτόμος πρωτότυπη συσκευή ανάλυσης βιοδεικτών στο αίμα, η οποία μέσω μιας απλής και αυτοματοποιημένης διαδικασίας αντικαθιστά τις εξετάσεις στο εργαστήριο.

Το έργο SMARTool συντονίζεται από το Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ινστιτούτο Κλινικής Φυσιολογίας (CNR - IFC) της Πίζας (Ιταλία). Ο Τεχνικός Συντονιστής του έργου SMARTool είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης (ΙΤΕ) και ο Επιστημονικός Συντονιστής είναι ο Δρ. Gualtiero Pelosi (CNR).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστότοπος έργου: http://www.smartool.eu/   

δείτε το σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=obYnz5imcCs   

Συντονιστήςέργου: Dr. Silvia Rocchiccioli, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Institute of Clinical Physiology (CNR - IFC), Italy

Email: silvia.rocchiccioli@ifc.cnr.it