ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΤΕ-ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΙΤΕ-ΟΜΙΛΟΥ_ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_
13.02.2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΤΕ-ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης, Ημερίδα συνεργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τις επιχειρήσεις του Ομίλου Αγροτεχνολογίας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ με θέμα:

«Οι προοπτικές αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της αγροδιατροφής μέσα από την συνεργασία ΙΤΕ – Ομίλου ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ»

Στην ημερίδα συμμετείχαν 20 ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των Θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Ευθυμιάδη και 60 περίπου ερευνητές του ΙΤΕ.

Από πλευράς Ευθυμιάδη παρουσιάστηκε η δομή, η τεχνολογική ωριμότητα και η στρατηγική ανάπτυξης καινοτομίας και εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς της Φυτοπροστασίας-Θρέψης-Πολλαπλασιαστικού υλικού, Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων, καθώς και ο σύγχρονος τομέας της Συμβολαιοποιημένης Γεωργίας για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας με προορισμό την τοπική μεταποίηση και στόχο, κυρίως, τις αγορές του εξωτερικού.

Από την πλευρά του ΙΤΕ παρουσιάστηκαν 9 εργασίες εφαρμοσμένης έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παρακάτω τομείς:

 1. Εφαρμογές Οπτικής φασματοσκοπίας στην αγροδιατροφή
 2. Διαχείριση δεδομένων για εταιρική και πελατειακή πληροφόρηση
 3. Τεχνολογίες αλληλούχισης DNAνέας γενιάς και εφαρμογές στην αγροδιατροφή
 4. Βελτίωση ενεργειακών καλλιεργειών
 5. Νέες προσεγγίσεις για την βελτίωση της ασφάλειας της αγροδιατροφής
 6. Ενζυμική Βιοτεχνολογία και οι προεκτάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα
 7. Εφαρμογές της μελέτης μοριακών αλληλεπιδράσεων παθογόνου ξενιστή στα φυτά
 8. Καινοτόμες εφαρμογές για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας γεωπονικού ενδιαφέροντος
 9. Αξιοποίηση της άμυνας των φυτών ενάντια στους ιούς

Τα συμπεράσματα από τις ομιλίες και παρουσιάσεις των συμμετεχόντων συνοψίζονται ως εξής:

 1. Αποδείχτηκε ότι είναι πλέον απαραίτητο να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο ένα λειτουργικό δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα και όχι μόνο.
 2. Συμφωνήθηκε η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών τόσο από τους ερευνητές του ΙΤΕ όσο και από την Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου Ευθυμιάδη για την ανάπτυξη ακόμη στενότερης συνεργασίας και συνεργειών των δύο πλευρών.
 3. Κοινός στόχος είναι η αύξηση του επιπέδου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και ποιότητας σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής και πρώτης μεταποίησης των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των τελικών χρηστών/καταναλωτών της παγκόσμιας αγοράς.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθ. κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το Ίδρυμα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. “Ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της Αγροδιατροφής, το ΙΤΕ έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε Ινστιτούτα του, όπως τα Ινστιτούτα Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, και Πληροφορικής στο Ηράκλειο, καθώς και στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα. Υπάρχει συνεπώς μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά του Ιδρύματος για παραγωγικές συνεργασίες με επιχειρήσεις του χώρου της Αγροδιατροφής, όπως αυτές του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη. Μέσα από συναντήσεις όπως η σημερινή, δίνεται η ευκαιρία παρουσίασης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και συζήτησης σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας που αναπτύσσεται σε εργαστήρια του ΙΤΕ, από την επιχειρηματική κοινότητα. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και είναι κάτι που το ΙΤΕ στηρίζει ενεργά”.