ΤΟ ΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΞΥΠΝΩΝ ΥΠΕΡ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

13.02.2019

ΤΟ ΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΞΥΠΝΩΝ ΥΠΕΡ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ερευνητικό έργο VISORSURF, υπό το συντονισμό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και τη χρηματοδότηση της ΕΕ, φιλοδοξεί να κατασκευάσει πρωτότυπα υλικά, τις λεγόμενες Υπερ-επιφάνειες, με προγραμματιζόμενη ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά, δηλαδή με δυνατότητα ανίχνευσης και διαχείρισης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προσκρούουν σε αυτές, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.

Στην 5η συνάθροιση συνεργατών στη Λεμεσό της Κύπρου, παρουσιάστηκε σημαντική πρόοδος στην κατασκευή Υπερ-επιφανειών με μεταβαλλόμενη συχνότητα λειτουργίας, και μάλιστα στην ιδιαίτερα απαιτητική ζώνη υπερ-υψηλών συχνοτήτων, χρησιμοποιώντας νέα υλικά όπως το γραφένιο. Oι Υπερ-επιφάνειες είναι νέα τεχνητά επίπεδα υλικά που κατασκευάζονται συνήθως με την τεχνολογία ηλεκτρονικών πλακετών. Περιλαμβάνουν ένα σύνολο από επίπεδες μικρο-κεραίες επί της επιφάνειάς τους. Έξυπνοι ενσωματωμένοι επεξεργαστές μπορούν να ελέγχουν τη ροή ρεύματος μεταξύ των κεραιών, δημιουργώντας κάθε είδους συνολική ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά, όπως αντανάκλαση σε μη-φυσιολογικές κατευθύνσεις, πλήρη απορρόφηση ή ακριβή εστίαση ακτινοβολίας.

Στην πράξη, τα χαρακτηριστικά αυτά αναμένεται να επιτρέψουν νέες δυνατότητες στον χώρο των ασύρματων επικοινωνιών. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δεν εξασθενούν επιτρέποντας την ασύρματη φόρτιση συσκευών σε μεγάλη απόσταση καθώς και ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, έξυπνοι τοίχοι με επικάλυψη Υπερ-επιφανειών που απορροφούν επιλεκτικά και δυναμικά παρεμβολές αποκλείοντας την πρόσβαση σε κακόβουλες πηγές, είναι μερικές από τις δυνατότητες που ερευνούν οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες.

Το έργο VISORSURF, στα δυο πρώτα χρόνια του έχει επίσης επιδείξει σημαντική αναγνωρισιμότητα σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, και έχει προχωρήσει και σε διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις στον νέο τομέα έρευνας που εισάγει το έργο.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Ορίζοντα Η2020 και το πρόγραμμα FETOPEN-RIA (GA EU no. 736876), με συνολική χρηματοδότηση 5,7 εκ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου: www.visorsurf.eu

Δείτε το VISORSURF video: https://www.youtube.com/watch?v=VEcH9jsxLUE