ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

03.04.2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης (κωδικός θέσης Foresight_April19, ΑΔΑ: 6ΣΞΒ469ΗΚΥ-Ι84) μέχρι την Παρασκευή, 17/5/2019 και ώρα 17:00.

Απόφαση παράτασης

Εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης (κωδικός θέσης Foresight_April19, ΑΔΑ: 6ΣΞΒ469ΗΚΥ-Ι84) μέχρι την Παρασκευή, 14/6/2019 και ώρα 17:00.

Απόφαση για 2η παράταση

ΝΕΑ (3η) Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης (Foresight_April19) 

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Νέα Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων : 30/08/2019.

ΝΕΑ (4η) Παράτασηπροθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης (Foresight_April19)