Σημαντική επιτυχία για το ΙΤΕ: Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεσσάρων ερευνητικών έργων για κελιά καυσίμου και παραγωγή υδρογόνου | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Σημαντική_επιτυχία_για_το_Ι
10.02.2010

Σημαντική επιτυχία για το ΙΤΕ: Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεσσάρων ερευνητικών έργων για κελιά καυσίμου και παραγωγή υδρογόνου

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) αποτελεί η πρόσφατη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεσσάρων (4) προτάσεων ερευνητικών έργων στην περιοχή των κελιών καυσίμου και της παραγωγής υδρογόνου που εστιάζει την έρευνά της μεγάλη ομάδα ερευνητών του ΕΙΧΗΜΥΘ.

Τα ερευνητικά αυτά έργα συνολικής επιχορήγησης 6.368.606 Euro άρχισαν τον Ιανουάριο του 2010 και είναι τα ακόλουθα:

These RTD projects, which have a total EC contribution of 6.368.606 Euro and started in January 2010, are:

  • "Understanding and minimizing anode degradation in hydrogen and natural gas fuelled SOFCs (ROBANODE)" (Συντονιστής: Αναπλ. Καθ. Συμεών Μπεμπέλης)
  • "Understanding the Degradation Mechanisms of Membrane-Electrode-Assembly for High Temperature PEMFCs and Optimization of the Individual Components (DEMMEA)" (Συντονισμός: ADVENT Technologies SA, E.Y. (ITE): Καθ. Γιάννης Καλλίτσης)
  • "Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack (IRAFC)" (Συντονισμός: ADVENT Technologies SA, E.Y. (ITE): Δρ. Θεόφιλος Ιωαννίδης)
  • "Sustainable Hydrogen Generation (SUSHGEN)" (Ε.Υ. (ITE): Δρ. Στέλιος Νεοφυτίδης)


Στα ως άνω προγράμματα συμμετέχουν φορείς από Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Βουλγαρία.

Τα κελιά καυσίμου είναι συσκευές για την ηλεκτροχημική μετατροπή της ενέργειας, μετατρέποντας υδρογόνο και οξυγόνο σε νερό και παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρισμό (συνεχές ρεύμα) και θερμότητα. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρολύτες. Τα κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) και κελιά καυσίμου με πολυμερικές μεμβράνες (PEMFC) θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα για εμπορική εκμετάλλευση.

Κελιά καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας με πολυμερικές μεμβράνες (HTPEMFC)

Η σημαντικότερη συνεισφορά του ΕΙΧΗΜΥΘ στην τεχνολογία κελιών καυσίμου με πολυμερικές μεμβράνες βασίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου πολυμερικού ηλεκτρολύτη που λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 200oC) και κάτω από υψηλή συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (έως και 2%) και έχει πολύ σταθερή δομή ακόμα και κάτω από έντονα οξειδωτικές συνθήκες. Το υλικό αυτό ενσωματώθηκε σε διάταξη μεμβράνης ηλεκτρολύτη (Membrane Electrode Assembly, MEA) και αυτή τη στιγμή αποτελεί μια από τις δύο διατάξεις τελευταίας τεχνολογίας που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες παγκοσμίως. Με βάση αυτή τη νέα τεχνολογία, το 2005 ιδρύθηκε η εταιρεία τεχνοβλαστός ADVENT Technologies SA με τη συμμετοχή του ΕΙΧΗΜΥΘ, η οποία βελτιστοποίησε την διάταξη σε προϊόν, το οποίο είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. Αντικείμενο των ερευνητικών έργων είναι η βελτίωση των ιδιοτήτων της πολυμερικής μεμβράνης ώστε να έχει καλές μηχανικές ιδιότητες, χημική, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα, υψηλή ιοντική αγωγιμότητα, ηλεκτρονιακή μόνωση και χαμηλό κόστος. Η διεπιστημονική συνεργασία αποσκοπεί στην ηλεκτροχημική μελέτη των ΜΕΑ (συνδυασμός μεμβράνης / ηλεκτρολύτη με τα ηλεκτρόδια) υψηλής θερμοκρασίας για την κατασκευή τόσο μοναδιαίων κελιών όσο και συστοιχιών (Fuel Cell Stacks) και τη μελέτη της συμπεριφοράς και απόδοσης των κελιών / συστοιχιών.

Κελιά Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη (SOFC)

Η ερευνητική ομάδα του ΕΙΧΗΜΥΘ είναι ενεργή στην έρευνα των κελιών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη από την ίδρυση του Ινστιτούτου to 1984. Μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ερευνητικής ομάδας του ΕΙΧΗΜΥΘ αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτροδίων ανόδου βασισμένων σε νικέλιο, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στον άνθρακα, έτσι ώστε η εσωτερική αναμόρφωση μεθανίου ή φυσικού αερίου με ατμό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατευθείαν στην άνοδο. Στόχος των ερευνητικών έργων είναι η ανάπτυξη νέων ηλεκτρολυτών και καταλυτών/ηλεκτροδίων για την εφαρμογή τους σε κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη, που λειτουργούν στο θερμοκρασιακό εύρος 600 - 850°C και είναι ανθεκτικά στην εναπόθεση άνθρακα (αιθάλης) και στην παρουσία υδρόθειου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον:
Δρ. Στέλιο Νεοφυτίδη
Διευθυντή Ερευνών ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Τηλ.: 2610 965 265, Fax: 2610 965 223
e-mail: neoph@iceht.forth.gr
http://www.iceht.forth.gr/staff/neophytides.html