Η Μονάδα Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης του ITE μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ομάδων στην Ευρώπη | Νέα

Press Releases

10.05.2019

Η Μονάδα Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης του ITE μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ομάδων στην Ευρώπη

Η Μονάδα Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης (ProFI) του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Υποδομών Πρωτεϊνωματικής «EPIC-XS»,  που πρόσφατα επιχορηγήθηκε με 10 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του «Ορίζοντα 2020», με έναρξη την 1/1/2019 και τετραετή διάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΤΕ είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα που συμμετέχει στο έργο αυτό, μεταξύ δεκαοκτώ καταξιωμένων ερευνητικών ομάδων από όλη την Ευρώπη. Το έργο συντονίζεται από τον Δρ. Albert Heck, Καθηγητή βιομοριακής φασματομετρίας μάζας και πρωτεϊνωματικής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, ενώ εκ μέρους του ΙΜΒΒ συμμετέχουν ο ερευνητής Δρ. Ιωάννης Στρουμπούλης, και ο καθ. Μιχάλης Αϊβαλιώτης, συνεργαζόμενος Ερευνητής στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ProFI.

Οι πρωτεΐνες παίζουν σημαντικότατο ρόλο στους ζώντες οργανισμούς, καθορίζοντας την πορεία κάθε κυττάρου και τις λειτουργίες που θα εκτελέσει ανάλογα με το όργανο στο οποίο ανήκει – αλλιώς λειτουργούν εκείνα του οφθαλμού από εκείνα του εγκεφάλου. Το σώμα μας αποτελείται από περίπου 100 τρις κύτταρα, καθένα από τα οποία περιέχει χιλιάδες διαφορετικές πρωτεΐνες οι οποίες μεταβάλλονται κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού, γεγονός που εξηγεί π.χ. την εμβρυϊκή ανάπτυξη και τη μετατροπή της κάμπιας σε πεταλούδα.  Οι αλλαγές αυτές, καθορίζουν την υγεία των κυττάρων και ολόκληρου του οργανισμού – σε αυτές αναζητούν οι επιστήμονες το κλειδί για την εξατομικευμένη με ακρίβεια αντιμετώπιση των ασθενειών, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Η μελέτη των πρωτεϊνών επομένως, είναι μείζονος σημασίας, απαιτεί τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με διαχείριση πληθώρας πολύπλοκων δεδομένων. Οι ερευνητές συχνά εξαρτώνται από εξειδικευμένες υποδομές για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία που απαιτείται. Ρόλος της κοινοπραξίας EPIC-XS είναι να υποστηρίξει την ερευνητική κοινότητα, παρέχοντας πρόσβαση σε υποδομές πρωτεϊνωματικής ανάλυσης σε όλη την Ευρώπη, τεχνογνωσία και  εκπαίδευση σε νέες ερευνητικές ομάδες, μέσω της υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα αξιοποιούν την τεχνολογία που προσφέρουν οι ομάδες της Κοινοπραξίας.

Η μονάδα ProFI ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2009 χρηματοδοτούμενη από το ανταγωνιστικό ερευνητικό χρηματοδοτικό σχήμα Capacities του 7ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία πρωτεϊνωματικής και βιοπληροφορικής ανάλυσης και λειτουργεί με προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και μεγάλης εμπειρίας ως μία άριστη μονάδα έρευνας και παροχής υπηρεσιών εντός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις αναφέρονται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διεύθυνσεις:

https://www.imbb.forth.gr/proteomics

www.epic-xs.eu