2η Διακεκριμένη Διάλεξη "ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ" | Νέα

Ανακοινώσεις

2η_Διακεκριμένη_Διάλεξη_"ΣΤ
17.03.2010

2η Διακεκριμένη Διάλεξη "ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ"

Στις 22 Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης η 2η ομιλία στη σειρά Διακεκριμένων Διαλέξεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", με ομιλητή τον Dr. Peter Freeman. H διάλεξη για το έτος 2010, με τίτλο "Η αλληλεπίδραση της Επιστήμης και της Κοινωνίας, όπως απεικονίζεται από το Διαδίκτυο", ήταν αφιερωμένη στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ο Dr. P. Freeman είναι Κοσμήτορας επί τιμή και υπήρξε ο Ιδρυτής - Κοσμήτορας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Georgia Tech των ΗΠΑ, από το 1990 έως το 2002. Εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Georgia Tech σε συγκεκριμένα έργα και είναι Διευθυντής του Washington Advisory Group. Από το 2002 έως το 2007, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (NSF), ως Επικεφαλής της Δ/νσης για τις Επιστήμες των Πληροφοριών, της Πληροφορικής και της Μηχανικής. O Dr. Freeman είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα στον τομέα των υπολογιστών και της πληροφορικής. Tον Dr. P. Freeman θα προλογίσει ο Καθηγητής Νικόλαος Σπυράτος (Πανεπιστήμιο του Παρισιού στη Γαλλία, Paris-Sud 11), Πρόεδρος της Επιτροπής των Διακεκριμένων Διαλέξεων "Στέλιος Ορφανουδάκης" για το έτος 2010.

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις "Στέλιος Ορφανουδάκης" διοργανώνονται κάθε χρόνο από ένα Ινστιτούτο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στην έδρα του, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη μνήμη του Στέλιου Ορφανουδάκη (1948-2005), Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (1994 - 2004) και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το Μάρτιο του 2005. Υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα και την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με καθοριστική ακαδημαϊκή και επιστημονική προσφορά στην προώθηση και καθιέρωση, σε διεθνές επίπεδο, περιοχών της Πληροφορικής, όπως η επεξεργασία και ανάλυση εικόνων, η ιατρική και διαγνωστική απεικόνιση, η ιατρική πληροφορική, η υπολογιστική όραση και η ρομποτική. Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στην έρευνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της, μέσω ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών.

Στις Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης» προσκαλούνται ομιλητές με διεθνές κύρος και αναγνώριση, η επιλογή των οποίων γίνεται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες εντός και εκτός ΙΤΕ.

Περίληψη Διάλεξης Dr. P. Freeman: Η επιστήμη και η κοινωνία συνδέονται πολύ πιο «στενά» απ' ότι αυτές αναγνωρίζουν, γεγονός που εάν το παραδέχονταν θα είχαν και οι δυο πολλά να ωφεληθούν. Η πιο εύκολα κατανοητή σχέση μεταξύ τους είναι αυτή που βασίζεται στην «ανάγκη». Όμως υπάρχουν και άλλες σχέσεις, πιο σημαντικές, που δύσκολα αναγνωρίζονται. Η γέννηση, η ανάπτυξη και οι προοπτικές του Διαδικτύου είναι μια χαρακτηριστική ιστορία, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στους παραπάνω ισχυρισμούς. Έτσι, ξεκινώντας από το ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο της σύγχρονης έρευνας, θα γίνει αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς εξέλιξης του Διαδικτύου, θα παρουσιαστούν οι καθοριστικοί συσχετισμοί ανάμεσα στην κοινωνία και το Διαδίκτυο και πώς αυτοί συνετέλεσαν στη διαμόρφωσή του, και θα σχολιαστούν πιθανά σενάρια μελλοντικής, περαιτέρω ανάπτυξής του. Η ομιλία θα κλείσει με σκέψεις και προτάσεις σχετικές με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία.Για περαιτέρω πληροφορίες:
Ελευθερία Κατσούλη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)
Τηλ.: 2810 391509 & 391510, Fax: 2810 391513
e-mail: pr@admin.forth.gr