Σημαντική διεθνής διάκριση για τον καθηγητή Γιώργο Γαρίνη, συνεργαζόμενο Ερευνητή του ΙΤΕ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Σημαντική_διεθνής_διάκριση_για_τον_καθηγητή_Γιώργο
25.07.2019

Σημαντική διεθνής διάκριση για τον καθηγητή Γιώργο Γαρίνη, συνεργαζόμενο Ερευνητή του ΙΤΕ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).

Ο Γιώργος Γαρίνης, Καθηγητής Γενετικής του τμήματος βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), είναι ένας από τους μόλις 62 επιστήμονες από όλη την Ευρώπη που εξασφάλισαν πρόσφατα χρηματοδότηση από το υψηλού κύρους πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μοναδικοί 2 Έλληνες Ερευνητές που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό είναι μέλη του ΙΤΕ.

Οι επιχορηγήσεις για την Προώθηση της Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας απευθύνονται ειδικά σε ερευνητές οι οποίοι είχαν ήδη στο παρελθόν χρηματοδοτηθεί από το ERC και υποστηρίζουν το τελικό στάδιο της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά την χρόνια φλεγμονή, το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται μονίμως σε υπερδιέγερση με αποτέλεσμα να επιτίθεται σε υγιή κύτταρα του σώματος.  Η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με πλήθος ασθενειών της τρίτης ηλικίας, όπως ποικίλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ανωμαλίες του μεταβολισμού και τον καρκίνο.  Οι στόχοι του νέου ερευνητικού προγράμματος που επιχορηγήθηκε από το ERC αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής και ποικίλων νευροεκφυλιστικών νόσων που σχετίζονται με την χρόνια φλεγμονή.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γιώργος Γαρίνης είναι Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Γενωμικής Αστάθειας και Φυσιολογίας Θηλαστικών (www.garinislab.gr ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Γενετικής και Γονιδιωματικής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Erasmus Medical Center, στο Rotterdam της Ολλανδίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μηχανισμών επιδιόρθωσης των γενετικών βλαβών και στις επιπτώσεις της σταδιακής συσσώρευσής τους στον άνθρωπο. Με τις επιστημονικές του μελέτες, το εργαστήριό του έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που προάγουν την γήρανση και τον καρκίνο. Το εργαστήριό του έχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη των μηχανισμών που διέπουν τη μακροβιότητα και την καρκινογένεση. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς έχει βραβευτεί με σημαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων μια επιχορήγηση ERC consolidator grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Έχει επίσης τιμηθεί με το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας-EMBO και το βραβείο Αριστείας στη Βιολογία «Φώτης Καφάτος». Το 2019, εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας-EMBO. Σήμερα συντονίζει δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα για τις γενετικές βλάβες και τη γήρανση, με συμμετοχή 30 εργαστηρίων και εταιρειών-τεχνοβλαστών σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και την ομάδα του Καθ. Γιώργου Γαρίνη, δείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στη διεύθυνση: http://www.garinislab.gr/