Ο ερευνητής του ΙΤΕ Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης συντονιστής διεθνούς ερευνητικού προγράμματος για την αστική ανθεκτικότητα με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας | Νέα

Press Releases

Ο_ερευνητής_του_ΙΤΕ_Δρ._Νεκτάριος_Χρυσουλάκης_συντ
30.07.2019

Ο ερευνητής του ΙΤΕ Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης συντονιστής διεθνούς ερευνητικού προγράμματος για την αστική ανθεκτικότητα με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας

Ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης θα συντονίσει ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στην εξέλιξη των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το H2020-Space συνολικά με το ποσό των 2.9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022, εκ των οποίων περίπου 0.5 εκατ. ευρώ αφορούν στις εργασίες που θα λάβουν χώρα στο ΙΥΜ.

Το πρόγραμμα “CURE: Copernicus for Urban Resilience in Europe” θα επικεντρωθεί στην έρευνα για την αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας για την υποστήριξη της αστικής ανθεκτικότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Εξαιρετικοί επιστήμονες διεθνούς κύρους που προέρχονται από τη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία και Δανία θα συνεργαστούν στην υλοποίηση του έργου αυτού. Κύριος στόχος του έργου είναι ο συνδυασμός Βασικών Υπηρεσιών (CoreServices) του συστήματος Copernicus με παράλληλη ανάπτυξη αλγορίθμων υποβιβασμού κλίμακας, για τη δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης της αστικής ανθεκτικότητας, με περιοχές εφαρμογής Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο και η Κοπεγχάγη, αλλά και περιφερειακές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηρακλείου.

“Πέραν της σημαντικής χρηματοδότησης, το ερευνητικό έργο CURE θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω αναγνώριση του ΙΥΜ ως χώρου αριστείας στο πεδίο της Παρατήρησης της Γης (Earth Observation), αλλά και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλες περιοχές της ΕΕ. Επιπλέον, θα προωθήσει ακόμη περισσότερο, παίρνοντας την σκυτάλη από το πρόσφατα ολοκληρωθέν έργο URBANFLUXES, τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του ΙΥΜ, ενώ θα συνεισφέρει στη δημιουργία νέας γνώσης που αφορά στην αξιοποίηση του Διαστήματος για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με στόχο την έξυπνη και ανθεκτική πόλη του μέλλοντος” εξήγησε ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη (τηλ.: 2810391762, email: zedd2@iacm.forth.gr ).