Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙΤΕ και Ερευνητικού Ινστιτούτου JITRI της Κίνας | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας_ΙΤΕ_και_Ερευνητικού
02.10.2019

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙΤΕ και Ερευνητικού Ινστιτούτου JITRI της Κίνας

Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε στο ΙΤΕ στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία του Βιομηχανικού Τεχνολογικού Ερευνητικού Κέντρου του Jiangsu (JITRI Nanjing-China), ενός εκ των κορυφαίων ερευνητικών κέντρων βιομηχανικής τεχνολογίας της Κίνας που περιλαμβάνει 39 ερευνητικά ινστιτούτα, με σκοπό την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο οποίος παρουσίασε το Ίδρυμα και τις δραστηριότητες των Ινστιτούτων του, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του JITRI από τον Αντιπρόεδρο Υπερατλαντικών Συνεργασιών του Ινστιτούτου Dr. Paul Burrows. Ακολούθησαν συναντήσεις με τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, καθώς και διμερείς συναντήσεις με Ερευνητές και ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για την έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται στο ΙΤΕ, ενώ ακολούθησε ξενάγηση σε εργαστήρια των Ινστιτούτων Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Πληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει διμερή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η διερεύνηση ευκαιριών για συνεργασία σε εφαρμοσμένη και βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενδεικτικά στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών, εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών, βιοϊατρικής, μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας, ενέργειας, υλικών, λέιζερ, χημικής μηχανικής κ.ά. Προβλέπεται επίσης ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.