Παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την προστασία από τη Θαλάσσια Ρύπανση | Νέα

Press Releases

22.11.2019

Παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την προστασία από τη Θαλάσσια Ρύπανση

Εκπαιδευτική Ημερίδα και Παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών και ηλεκτρονικών εργαλείων για την προστασία από τη Θαλάσσια Ρύπανση και γενικότερα τη διαμόρφωση Οικολογικής Συνείδησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο «Γ. Λιάνης» του ΙΤΕ. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Sea4All (Erasmus+): «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)».

Στην Ημερίδα  παρουσιάστηκαν τα ηλεκτρονικά εργαλεία και το διδακτικό υλικό που έχουν αναπτυχθεί, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε σχολεία από εκπαιδευτικούς για την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης ως προς τη Θαλάσσια Ρύπανση.

Για το έργο αυτό έχουν συνεργαστεί Επιστήμονες από τρεις κλάδους: Οι Εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφώσει τη διδακτική ύλη (Training Curriculum) και το υλικό (Handbook), τα οποία «ζωντανεύουν» μέσα από το ηλεκτρονικό παιχνίδι και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από Επιστήμονες του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, ενώ στο σύνολό του στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και μελέτες από Επιστήμονες ειδικούς σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης.

Η Ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς, αλλά ήταν ανοιχτή και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Όλο το υλικό βασίζεται σε περιβαλλοντικές μελέτες και έχει επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλεόντων αντικειμένων. Επίσης στηρίζεται σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό  έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ έργου «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)»,  το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, όσο και το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία έχουν διαμορφωθεί ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης και να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τους σκοπούς και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι επικεφαλής αυτού του έργου το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες: την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο καθώς και το Πανεπιστήμιο Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο και τη Σχολική Επιθεώρηση του νομού Αράντ (Ρουμανία) σε συνεργασία με τοπικά σχολεία στην Ουαλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως ανθρώπους για σπουδές, εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Επίσης δίνει χρηματοδοτήσεις για συνεργασίες και προγράμματα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αρχές και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sea4all-project.eu

 

Για περισσότερες Πληροφορίες: Βασίλης Κοντογιάννης, Συντονιστής έργου, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, e-mail: vasilisk@ics.forth.gr,  τηλ: +30-2810-391645