Σειρά διαλέξεων από στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων στο ΠΚ - Ηράκλειο | Νέα

General Announcements

19.11.2019

Σειρά διαλέξεων από στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων στο ΠΚ - Ηράκλειο

Στο πλαίσιο του διατμηματικού μαθήματος «Καινοτομία & Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, μια σειρά διαλέξεων από στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Ο ομιλίες απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η δεύτερη σειρά αντίστοιχων διαλέξεων, που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα, στο πλαίσιο του μαθήματος «Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία».

 Πρόγραμμα της πρώτης σειράς διαλέξεων.