Ανοιχτή Ημερίδα στο ΙΤΕ με θέμα τη χρήση Ευφυών Τεχνολογιών για τη μείωση απωλειών νερού | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανοιχτή_Ημερίδα_στο_ΙΤΕ_με_θέμα_τη_χρήση_Ευφυών_Τε
06.12.2019

Ανοιχτή Ημερίδα στο ΙΤΕ με θέμα τη χρήση Ευφυών Τεχνολογιών για τη μείωση απωλειών νερού

Ημερίδα με θέμα τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών στα δίκτυα Υδροδότησης με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους για την εξοικονόμηση νερού, διοργανώθηκε την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με τις ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Tα δύο έργα έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση δικτύων υδροδότησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση αφανών διαρροών στο δίκτυο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα υδροδότησης χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού. Το φαινόμενο αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Κρήτη, στις οποίες παρατηρείται έντονη λειψυδρία καθώς και υψηλό κόστος αφαλάτωσης. Οι καινοτόμες τεχνολογίες των ευφυών δικτύων νερού έρχονται να ενισχύσουν αυτούς τους οργανισμούς, στην προσπάθειά τους για μείωση των απωλειών νερού, αλλά και τη βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.

Στην ημερίδα, οι ομιλητές εστίασαν σε δράσεις των οργανισμών διαχείρισης και διανομής νερού αναφορικά με τη χρήση ευφυών τεχνολογιών στη διαχείριση δικτύων υδροδότησης και την εξοικονόμηση νερού, και παρουσίασαν καινοτόμες τεχνολογίες ευφυών δικτύων νερού και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από τις ΔΕΥΑ στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου τους, τη μείωση απωλειών νερού και του κόστους του μη-τιμολογημένου νερού, μέσω της μείωσης του χρόνου ανίχνευσης διαρροών, της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, και της αποτελεσματικότερης ρύθμισης της πίεσης στις διάφορες ζώνες του δικτύου.

Στα δύο έργα συμμετέχουν από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΙΤΕ: Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2810 391730

ΙΤΕ: Πουλίκος Πραστάκος, Διευθυντής Ερευνών, 2810 391767

ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου: Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Διευθυντής, 2810 824625

ΔΕΥΑ Χερσονήσου: Μανόλης Κοσμαδάκης, Τεχνικός Διευθυντής, 28970 32407